نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
یک شنبه 7 خرداد 1396
  • معرفی دفتر
  • شبکه و مخازن آب
  • چاه های آب
  • تصفیه خانه های آب
  • مقالات و تقدیرنامه ها
  • ارتباط با دفتر

دفتر نظارت بر بهر ه برداری تاسیسات آب شهری زیر نظر معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان غربی  با پنج نفر کارشناس با تجربه و کاردان جهت نظارت بر نگهداری و بهره برداری کلیه تاسیسات آب امورهای تابعه استان و شرکت خوی انجام وظیفه مینماید.
محمد جعفرغفاری بعنوان مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات آب شهری با 21 سال سابقه کار که دو سال آن بعنوان کارشناس ناظر امور ارومیه در معاونت مهندسی و توسعه و 13 سال بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای تابعه استان در دفتر آب شهری و از  1389 تاکنون بعنوان مدیر دفتر در حال فعالیت می باشد.
کارشناسان دفترعبارتند از :
مهندس شهرام عظیمی بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای سلماس ،سردشت،خوی ،مهاباد ،پیرانشهر و بوکان با 11 سال سابقه کار
مهندس کاظم جباری بعنوان کارشناس ناظر بهر ه برداری امورهای ارومیه ،ماکو ،شوط ،پلدشت ،تکاب و شاهیندژ با  26 سال سابقه کار
مهندس فیروز ولی زاده بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای میاندوآب ،چالدران ، قره ضیاالدین ،اشنویه و نقده و مسئول سامانه سیماب فا با 20 سال سابقه کار
مهندس حسین نعیمی بعنوان کارشناس ناظر بهر ه برداری تصفیه خانه های آب (11 واحد ) در شهرهای ارومیه ،تکاب ،مهاباد ،پلدشت ،ایواغلی و ماکو با   4 سال سابقه کار
وظایف  اصلی دفتر:
حوزه کاری دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات آب شهری از منابع تولید آب شامل  چاه ،چشمه  ،رودخانه و تصفیه خانه های آب شروع و با مسائل مربوط به انتقال ،تصفیه ،پمپاژ ،ذخیره سازی و توزیع آب ختم میشود . کنترل عملیات ، ارزیابی ، ساماندهی و کنترل و نظارت بر عملیات نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب در شهرهای استان بعهده این دفتر بوده و وظایف اصلی دفتر عبارتند از:
الف- مدیریت تولید و توزیع آب  شهرهای استان ب- راهبری فرایند های نگهداری و بهر ه برداری تاسیسات  آب  ج-نظارت بر اپراتوری تجهیزات و تاسیسات آب  د-  مرمت و بازسازی تاسیسات آب مورد نیاز
سایر وظایف  دفتر:
1-برنامه ریزی تامین ،تولید و توزیع آب از منابع مختلف زیرزمینی ،سطحی ، خرید آب  2- تدوین بودجه و ارزیابی عملکرد  امورهای تابعه 3- مدیریت و کنترل  ونظارت بر قراردادهای بهر ه برداری در 10 شهر استان 4-پیگیری امور مربوط به تصفیه خانه های آب 5- پیگیری امور شبکه ، انشعابات ، اتفاقات شبکه ، نگهداری مخازن آب 6- پیگیری امور ایستگاههای پمپاژ  آب و خطوط  انتقال 7- پیگیری ، مدیریت  و بازسازی تاسیسات آب ، محوطه سازی ،حصارکشی و...   8- پیگیری و برنامه ریزی آموزش اپراتورها و مسئولین بهره برداری 9- مدیریت و راهبری  سامانه سپتا و سیماب فا ی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  10- بررسی ، برنامه ریزی  و پیگیری وضعیت تامین و توزیع  آب شهرهای بحراندار و رفع آنها قبل از فرارسیدن پیک مصرف 11- اجرای امانی طرحهای مصوب مهندسی مجدد  تاسیسات آب با هماهنگی دفترانرژی  12- نظارت بر  تعمیر و نگهداری تاسیسات آب با هماهنگی واحد pm ستاد 13- رسیدگی و نظارت برقرارداد شرکت خدماتی بهره برداری تاسیسات آب وفاضلاب شهرهای استان

شبکه و خطوط انتقال آب:
شبکه لوله کشی بخشی از تاسیسات آبرسانی شهری است که وظیفه رسانیدن آب را از منابع تولید به مصرف کنندگان به عهده دارد. شبکه  های آب حدود 50 الی 90 درصد هزینه تاسیسات آبرسانی یک شهر را به خود اختصاص میدهد. شبکه های آب از خروجی مخازن ذخیره آب  تا حوضچه کنتور آب مشترکین شامل میشود. خطوط انتقال آب تاسیساتی را دربر میگیرند که برای انتقال آب از منابع تامین آب شهر تا مخازن ذخیره آب در نظر گرفته شده است. کل طول شبکه آب شهرهای استان 4467 کیلومتر بوده که 1147 کیلومتر آن زیر قطر 80 میلیمتر و 3320 کیلومتر مابقی بالای قطر 80 میلیمتر می باشد.تعداد انشعابات آب 589367 فقره است.کل طول خطوط انتقال آب 695 کیلومتر است.درحال حاضر 100 درصد جمعیت شهرهای تابعه استان تحت پوشش تامین آب می باشد.
اقدامات این دفتر دراین بخش:
-پیگیری وکاهش شکایات مردمی از بابت  توزیع آب  و فشار شبکه و قطعی احتمالی آب در سال های اخیر و کاهش مناطق مشکل دار از این بابت با اجرای اقداماتی همچون: اصلاح شبکه آب فرسوده ، احداث مخازن آب ذخیره برای نقاط مرتفع به حجم  ، اجرای نصب بوستر پمپ در مناطق مرتفع فاقد مخزن آب در شهرهای ارومیه ، تکاب ،اشنویه و  مهاباد ، مطالعه ،مدلسازی و مدیریت فشار شبکه آب شهر های ارومیه و بوکان و سایر اقدامات دیگر و رضایتمندی بالا نسبت به سالهای گذشته طبق اطلاعات سامانه 122
-پیگیری احداث حوضچه ،بازسازی و همسطح سازی  و نصب شیرآلات جدید درشبکه و خطوط انتقال آب
-پیگیری و نظارت برتهیه نقشه های بروز شده شبکه آب
در جدول شماره یک میزان شبکه ها و خطوط انتقال آب شهرهای استان آورده شده است.
مخازن آب :
مخازن آب برای تامین نوسان های ساعتی و روزانه مصرف آب شهرها بکار می روند.این مخازن غالبا به جز جبران نوسان های مصرف شهر کار تامین فشار لازم در شبکه شهری را نیز انجام میدهد .کل مخازن ذخیره آب شهرهای استان  408630 متر مکعب بتعداد 144باب است که در حال حاضر 376970 متر مکعب آن درمدار بهره برداری می باشد.
از اقدامات این دفتر دراین بخش:
-حصارکشی مخازن فاقد حصار یا حصار ناقص در جهت حفظ و نگهداری مطلوب از مخازن

- بازسازی ، محوطه سازی ،احداث سرایداری مخازن آب درجهت حفظ نظافت و زیبایی تاسیسات مذکور

نمایی از مخزن ذخیره آب

تحت پوشش قرار دادن کلیه مناطق داخل شهر های استان در خدمات آبرسانی و توزیع آب

شرح

آحاد آب خانگی

آحاد آب کل

جمعیت سال 1393

بعد خانوار

جمعیت تحت پوشش شبکه آب

درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب

آواجیق

518

615

1441

2.7

1441

100.0

اروميه

239115

258727

728244

3.1

728244

100.0

اشنويه

10229

11827

34546

3.4

34546

100.0

ايواوغلي

1150

1328

3100

2.7

3100

100.0

باروق

1251

1413

4272

3.5

4272

100.0

بازرگان

3552

4435

9867

2.8

9867

100.0

بوكان

48416

54201

184782

3.9

184782

100.0

پلدشت

3878

4591

10895

2.9

10895

100.0

پيرانشهر

17912

19730

76910

4.4

76910

100.0

تازه شهر

2504

2736

9277

3.7

9277

100.0

تكاب

14316

16051

44244

3.1

44244

100.0

چالدران

5263

6188

16829

3.2

16829

100.0

چهاربرج

2535

2833

9158

3.7

9158

100.0

خوي

67181

76406

215617

3.3

215617

100.0

دیزج دیز

2029

2333

7896

3.9

7896

100.0

ربط

3849

4249

15459

4.2

15459

100.0

سردشت

14854

16365

45523

3.1

45523

100.0

سرو

226

329

1543

8.3

1543

100.0

سلماس

31049

35568

93821

3.2

93821

100.0

سيلوانا

308

334

1581

5.3

1581

100.0

سيمینه

305

404

1325

4.6

1325

100.0

شاهيندژ

13659

16121

41154

3.0

41154

100.0

شوط

7646

8515

21860

2.8

21860

100.0

فيرورق

3179

3631

9450

3.1

9450

100.0

قره ضياالدين

9055

10975

24506

2.6

24506

100.0

قطور

771

891

4663

3.2

4663

100.0

قوشچي

1143

1282

2359

2.1

2359

100.0

كشاورز

1264

1494

4142

3.3

4142

100.0

گردکشانه

418

522

1932

4.7

1932

100.0

ماكو

15589

18359

43292

2.8

43292

100.0

محمديار

2543

2926

8976

3.5

8976

100.0

محمود آباد

2057

2302

7258

3.5

7258

100.0

مهاباد

49177

52561

156325

3.2

156325

100.0

مياندوآب

43007

48136

129602

3.1

129602

100.0

ميرآباد

1550

1746

6076

3.9

6076

100.0

نالوس

730

862

3246

4.6

3246

100.0

نقده

25145

27773

77138

3.1

77138

100.0

نوشين شهر

2230

2637

7469

3.4

7469

100.0

 شهرهای استان

649603

721,396

2,065,778

3.18

2,065,778

100.00طول شبکه توزیع آب فرسوده در شهرهای استان آذربایجان غربی سال 1394 (کیلومتر) 

تعداد  و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب)

طول خط انتقال آب موجود(KM)

طول شبكه توزيع آب(KM)

تعداد انشعابات آب (فقره)

نام شهر

ردیف

حجم مخازن در مدار

حجم كل مخازن

تعداد كل مخازن

D>80mm

D<80mm

1100

1100

2

3.05

7.75

7.16

618

آواجیق

 

1

85600

92600

20

87.247

1126.856

229.483

168902

اروميه

 

2

7000

7000

2

6.773

61.0878

16.949

11478

اشنويه

 

3

1000

1000

1

2.135

14.582

7.245

1274

ايواوغلي

 

4

2000

2000

1

2.785

13.359

12.677

1415

باروق

 

5

3200

4200

4

29.325

20.423

17.5215

4217

بازرگان

 

6

26000

27300

8

50.426

201.315

72.701

51605

بوكان

 

7

100

1300

4

4.275

36.8771

19.411

4598

پلدشت

 

8

10000

10000

1

27.527

76.653

55.515

18408

پيرانشهر

 

9

2000

4100

3

7.046

27.059

11.513

2681

تازه شهر

 

10

12050

13900

8

55.975

71.744

41.54

15603

تكاب

 

11

4500

5700

5

15.674

52.82

16.565

6220

چالدران

 

12

3000

3100

3

37.672

17.509

12.38

2869

چهاربرج

 

13

31000

31000

4

46.8385

317.4696

116.902

69484

خوي

 

14

140

140

2

11.594

32.875

2.346

2301

دیزج دیز

 

15

2150

2150

3

9.542

24.558

19.45

4350

ربط

 

16

9000

9000

6

21.172

69.058

25.73

14447

سردشت

 

17

2000

2000

1

2.75

7.78

3.72

281

سرو

 

18

24000

25500

6

38

139.689

62.977

26373

سلماس

 

19

1000

1000

1

2.93

7.687

2.163

342

سيلوانا

 

20

500

660

2

2.588

10.685

2.773

422

سيمینه

 

21

9000

9000

3

20.253

92.287

27.477

15904

شاهيندژ

 

22

5100

6300

5

31.454

50.151

17.317

8360

شوط

 

23

4080

4080

3

2.6

28.756

19.32

3689

فيرورق

 

24

6700

7250

5

7.734

59.381

19.46

10941

قره ضياالدين

 

25

350

350

2

2.45

0.162

9.643

904

قطور

 

26

1000

1000

1

20.091

13.622

6.879

1233

قوشچي

 

27

1000

1000

1

2.42

8.482

7.457

1510

كشاورز

 

28

1000

1000

1

9.47

0.52

6.279

499

گردکشانه

 

29

17800

17800

5

28.63

102.441

50.4065

14969

ماكو

 

30

2200

2500

4

5.57

23.022

3.788

2952

محمديار

 

31

2000

2300

2

7.396

4.749

1.913

2340

محمود آباد

 

32

39600

47600

11

14.198

200.782

54.132

44831

مهاباد

 

33

40600

40600

4

48.87

214.343

104.168

42802

مياندوآب

 

34

1200

1300

3

12.6

10.838

10.529

1640

ميرآباد

 

35

1000

1000

1

3.608

11.077

3.033

838

نالوس

 

36

15000

18800

5

5.81

144.338

45.387

25517

نقده

 

37

2000

2000

1

6.935

16.961

2.939

2550

نوشين شهر

 

38

376970

408630

144

695.41

3319.749

1146.8

589367

جمع كل

 

 طول شبکه توزیع آب فرسوده در شهرهای استان آذربایجان غربی سال 1394 (کیلومتر)

 

 

ردیف

نام شهر

طول شبکه در 20 سال قبل

طول شبکه در سال 1394

طول شبکه فرسوده اصلاح شده

طول شبکه فرسوده باقی مانده

درصد فرسودگی شبکه

 

1

آواجیق

8

15

7

1

7

 

2

اروميه

735

1345

245

490

36

 

3

اشنويه

35

76

27

8

10

 

4

ايواوغلي

7

22

4

3

14

 

5

باروق

9

26

7

2

8

 

6

بازرگان

10

38

5

5

13

 

7

بوكان

100

273

60

40

15

 

8

پلدشت

20

56

10

10

18

 

9

پيرانشهر

30

129

15

15

12

 

10

تازه شهر

10

38

5

5

13

 

11

تكاب

56

112

40

16

14

 

12

چالدران

16

69

8

8

12

 

13

چهاربرج

10

29

7

3

10

 

14

خوي

150

432

80

70

16

 

15

دیزج دیز

9

35

7

2

6

 

16

ربط

8

44

4

4

9

 

17

سردشت

29

93

20

9

10

 

18

سرو

0

12

0

0

0

 

19

سلماس

45

201

25

20

10

 

20

سيلوانا

8

10

6

2

20

 

21

سيمینه

9

13

7

2

15

 

22

شاهيندژ

45

119

35

10

8

 

23

شوط

21

67

10

11

16

 

24

فيرورق

10

47

6

4

8

 

25

قره ضياالدين

32

78

20

12

15

 

26

قطور

6

10

5

1

10

 

27

قوشچي

5

21

2

3

15

 

28

كشاورز

5

16

3

2

13

 

29

گردکشانه

5

7

3

2

29

 

30

ماكو

54

149

41

13

9

 

31

محمديار

17

26

13

4

15

 

32

محمود آباد

10

7

8

2

31

 

33

مهاباد

121

252

75

46

18

 

34

مياندوآب

107

315

65

42

13

 

35

ميرآباد

5

21

4

1

5

 

36

نالوس

5

14

4

1

7

 

37

نقده

70

186

40

30

16

 

38

نوشين شهر

5

20

4

1

5

 

جمع

1827

4423

927

900

20

ایستگاههای پمپاژ آب: یک ایستگاه پمپاژ میتواند با توجه میزان حجم سیال انتقالی ، از یک الکتروپمپ ویا چند الکتروپمپ تشکیل گردد . بنابر این چاه های آب شرب نیز جزو ایستگاه های پمپاژ محسوب میگردد . معمولا منابع آبی در نقاط پایین دست قرار داشته و جهت انتقال به شبکه های توزیع و مخازن ذخیره آب نیاز به ایستگاه پمپاژ می باشد. در شرکت های آب وفاضلاب استفاده از ایستگاه های پمپاژ متداول بوده و جزو تاسیسات حساس بشمار میرود و بیشترین مصرف انرژی در این نوع تاسیسات مصرف میگردد . اگرچه هر چقدر تعداد و میزان ایستگاههای پمپاژ افزایش یابد باعث افزایش مصرف انرژی و هزینه های بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب میگردد ولی در اکثر موارد وجود این نوع تاسیسات الزامی بوده و بدون آنها امکان تامین آب شهرها تقریبا ناممکن می باشد . اقدامات این دفتر: - بازسازی ساختمان ایستگهاهای پمپاژ و احداث مجدد ایستگاه – مهندسی مجدد در جهت افزایش ظرفیت ایستگاه – حصار کشی و محوطه سازی – نصب تجهیزات از جدید – احداث سرایداری و ... درحال حاضر کل ایستگاههای پمپاژ شهرهای استان (بدون چاه های آب شرب) 36 واحد با ظرفیت 7020 لیتر بر ثانیه میباشد.

ردیف

نام شهر

تعداد و ظرفیت

تعداد

ظرفیت (lit/s)

1

اروميه

7

2215

2

ايواوغلي

1

25

3

بوكان

5

1520

4

پلدشت

1

70

5

پيرانشهر

2

200

6

تكاب

2

330

7

ربط

1

50

8

سردشت

5

765

9

سلماس

2

570

10

ماكو

3

410

11

محمديار

1

40

12

مهاباد

6

825

جمع كل

36

7020

 

احداث مجددایستگاه پمپاژ آب در شهر ارومیه

 

 

 

ایستگاه پمپاژ قبل از بازسازی

ایستگاه پمپاژ بعد بازسازی

 

 

نمونه :مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژکانی رش سردست وافزایش ظرفیت چشمه

 

 

 

 


چاه سوراخی است معمولا آنرا بصورت عمودی در زمین حفر میکنند تا آب زیرزمینی از راه درزها و شکاف سنگها و خلل و فرج زمین در آن تراوش نماید. یکی از منابع تامین آب شهرهای استان چاه های آب شرب است که در حال حاضر حدود 50 د رصد تامین آب شهرهای استان از این منابع می باشد. تعداد چاه های آب شرب 266 حلقه بوده که 200 حلقه آن با ظرفیت 6034 لیتر بر ثانیه در مدار بهره برداری می باشد.

اقدامات دفتر شامل:

-         بهسازی چاه های خارج ازمدار از جمله ویدئومتری چاه ، رفع ماسه دهی ، شستشوی چاه ، ترمیم جداره چاه با روش های جدید و ... که در سال 93 و 94 بیش از 15 حلقه چاه با ظرفیت 350 لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره برداری گردید.

-         بازسازی اتاقک چاه ها که سالانه حدود 10 درصد اتاقک چاه ها ترمیم و بازسازی میگردند.

-         حفر و تجهیز چاه در تعدادی شهرهای بحراندار در جهت رفع کمبود آب از طریق این دفتر

-         اجرای مهندسی مجدد الکترو پمپ چاه ها در جهت افزایش راندمان الکتروپمپ ها با هماهنگی دفتر محترم انرژی

-         حصارکشی چاه های فاقد حصار ، خرید زمین اطراف چاه و ...

جدول اطلاعات منابع آب های زیرزمینی شهرهای استان آذربایجان غربی


تعداد چشمه هاي در مدار(دهنه)

ميزان آبدهي(ليتر در ثانيه)

چاهها (حلقه)

نام شهر

رديف

 

سطجي

زير زميني

ساير

عدم نياز

ماسه دهي

كاهش آبدهي

آلوده

تعداد چاههاي در مدار بهره برداري

تعداد كل چاههاي موجود

فعلی

اسمی

1

 

26

25

1

1

آواجیق

1

 

1500

1317

1791

16

2

1

38

57

اروميه

2

 

 

196.2

245

0

7

7

اشنويه

3

 

 

44

42

1

2

3

ايواوغلي

4

 

 

47

47

2

2

باروق

5

 

40

55.3

113

1

2

3

بازرگان

6

2

 

650

852.5

1

1

8

10

بوكان

7

1

30

20

25

پلدشت

8

1

 

229

424

2

0

2

1

7

12

پيرانشهر

9

 

 

67

82.5

0

0

3

3

تازه شهر

10

 

330

 

 

تكاب

11

 

 

103

207

0

2

1

7

10

چالدران

12

 

75

13

40

1

2

3

چهاربرج

13

 

 

995

1124

1

28

29

خوي

14

 

 

14

40

2

2

دیزج دیز

15

1

 

52

75

3

3

ربط

16

2

 

219.5

390

0

1

6

7

سردشت

17

 

 

20

25

1

1

سرو

18

 

 

377

442.48

2

17

19

سلماس

19

1

 

11

13

1

1

سيلوانا

20

 

 

20

20

1

1

سيمینه

21

 

 

195

214

7

6

13

شاهيندژ

22

 

 

99.8

162.96

2

10

12

شوط

23

 

 

136

118

3

3

فيرورق

24

 

 

161

178

1

6

7

قره ضياالدين

25

1

 

18

18

قطور

26

 

 

19.5

19.5

1

2

3

قوشچي

27

 

 

25

40

2

1

3

كشاورز

28

 

 

20

20

1

1

گردکشانه

29

 

290

125.9

273

10

10

ماكو

30

 

 

58

65

1

2

3

محمديار

31

 

 

43

43

2

2

محمود آباد

32

 

600

40

60

2

2

4

مهاباد

33

 

350

149

207

3

2

1

5

11

مياندوآب

34

2

 

20

40

ميرآباد

35

 

 

26.5

56

2

2

نالوس

36

 

 

334

382

2

1

12

15

نقده

37

 

 

87

87

1

2

3

نوشين شهر

38

12

3215

6033.7

8006.94

39

7

6

8

7

199

266

جمع كل

 


افزایش درصد استفاده از آبهای سطحی به جای آبهای زیرزمینی از 25 درصد به حدود 48 درصد در جهت حفظ منابع آب زیرزمینی

حجم آب توليدي (متر مکعب)درسال 93

 

 

کل حجم آب توليدي

درصد حجم آب برداشت شده از منابع سطحی به کل تولید

درصد حجم آب برداشت شده از منابع زیر زمینی به کل تولید

منابع سطحي

منابع زيرزميني

شهر

رديف

210698

0

100

 

210698

آواجيق

1

62274332

63

37

39128150

23146182

اروميه

2

4282208

0

100

 

4282208

اشنويه

3

534141

0

100

 

534141

ايواوغلي

4

395918

0

100

 

395918

باروق

5

1247900

91

9

1140000

107900

بازرگان

6

15717621

0

100

 

15717621

بوكان

7

1120562

100

0

1120562

 

پلدشت

8

5099887

0

100

 

5099887

پيرانشهر

9

678206

0

100

 

678206

تازه شهر

10

3575520

100

0

3575520

 

تكاب

11

1299723

0

100

 

1299723

چالدران

12

670932

99

1

667000

3932

چهاربرج

13

17997409

0

100

 

17997409

خوي

14

963890

0

100

 

963890

ديزج ديز

15

1064821

0

100

 

1064821

ربط

16

4326075

0

100

 

4326075

سردشت

17

66950

0

100

 

66950

سرو

18

7490703

0

100

 

7490703

سلماس

19

50849

0

100

 

50849

سيلوانا

20

97763

0

100

 

97763

سيمينه

21

4056332

0

100

 

4056332

شاهيندژ

22

2102424

0

100

 

2102424

شوط

23

904072

0

100

 

904072

فيرورق

24

2720152

0

100

 

2720152

قره ضياالدين

25

240860

0

100

 

240860

قطور

26

290251

0

100

 

290251

قوشچي

27

257649

0

100

 

257649

كشاورز

28

52153

0

100

 

52153

گردكشانه

29

4983659

80

20

4006933

976726

ماكو

30

592057

0

100

 

592057

محمديار

31

636741

0

100

 

636741

محمودآباد

32

16553834

100

0

16531370

22464

مهاباد

37

12821640

95

5

12131206

690434

مياندوآب

38

457393

0

100

 

457393

ميرآباد

39

285941

0

100

 

285941

نالوس

40

7273667

0

100

 

7273667

نقده

41

732320

0

100

 

732320

نوشين شهر

42

184127253

48.1

51.9

88497268

95629985

جمع شرکتنمونه بهسازی جداره چاه شامل ترمیم جداره ،اسیدشویی ، شستشو و گراول ریزی


تصفیه خانه های آب با هدف رساندن کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور مصرف شرب و بهداشتی در شهرها اجرا و بهره برداری می گردند. در حال حاضر 10 تصفیه خانه در 6 شهر استان در حال بهره برداری می باشند. در زیر موقعیت و مشخصات تصفیه خانه ها ارائه گردیده است.ردیف

شهر

نام تصفیه خانه آب

ظرفیت اسمی (L/S)

ظرفیت بهره برداری (L/S)

تعداد پرسنل

نوع فرایند

ته نشینی در تصفیه خانه

نوع فرایند فیلتراسیون

نوع منبع آبگیری

1

ارومیه

شماره یک

500

450

7

اکسیلاتور

فیلتر ماسه ای روباز و بسته

رودخانه شهرچای

2

شماره دو

1050

1050

6

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

سد شهر چای

3

ماکو

قدیم

130

100

4

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

رودخانه زنگمار

4

جدید

220

140

4

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

رودخانه زنگمار

5

پلدشت

پلدشت

75

60

3

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

رودخانه ارس

7

تکاب

کوثر

330

150

10

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

سدالغدیر

8

مهاباد

دگرمونت

160

150

9

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

سد مهاباد

9

زالیون قدیم

170

200

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

سد مهاباد

10

زالیون جدید

280

280

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

سد مهاباد

11

ایواغلی

ایواغلی

22

22

3

اکسیلاتور

فیلتر ماسه ای تحت فشار

سه حلقه چاه

مجموع

3057

2602

46

 

 

 

 

تصفیه خانه شماره 1 ارومیه:

تصفیه خانه شماره 1 ارومیه از قدیمی ترین تصفیه خانه های موجود در کشور به شمار می رود که جهت تأمین بخشی از آب شرب شهر ارومیه طراحی و راه اندازی شده است. این تصفیه خانه در جنوب غربی شهر ارومیه و در ارتفاع 1380 متری از سطح دریا واقع شده است.

ظرفیت و محدوده کاری احداث تصفیه خانه شماره 1 ارومیه در سال 1342 توسط شرکت آلمانی هانس ریزرت و شرکت اردیبهشت آغاز و در سال 1344 به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه 450 لیتر در ثانیه بوده که در شرایطی تا 500 لیتر در ثانیه قابل افزایش است. آب خام ورودی این تصفیه خانه از رودخانه شهر چای تأمین می شود که در محل تأسیسات آبگیر روستای بند و توسط خط انتقال بتنی و تونل سرپوشیده به طول 5600 متر به صورت ثقلی به تصفیه خانه انتقال می یابد. آب صاف تصفیه خانه نیز در دو مخزن 5 هزار متر مکعبی تصفیه خانه ذخیره و از آنجا به مخازن سطح شهر انتقال می یابد. در حال حاضر با اتصال خط انتقال از تصفیه خانه گلشهر به این تصفیه خانه، آب خام از طریق کانال انتقال آب به تصفیه خانه گلشهر تامین می گردد.

قبل از بازسازی

t

بعداز بازسازی

تصفیه خانه شماره 2 ارومیه:

اين تصفيه‌خانه به منظور تامين آب شرب مردم شهرستان اروميه بظرفيت 1100 ليتر در ثانيه در مدول اول و 2200 ليتر در ثانيه براي دو مدول احداث شده است. منبع تامين آب ورودي به تصفيه‌خانه ، مخزن سد شهر چاي مي‌باشد كه توسط خط انتقال 1600 ميليمتري بطول حدود 20 كيلومتر به تصفيه‌خانه انتقال مي‌يابد كه اين خط بر اساس انتقال 2700 ليتر در ثانيه طراحي گرديده است.

 

تصفیه خانه  های مهاباد:

این تصفیه خانه ها در سه فاز اجرا گردیده و منبع آب خام آن سد مهاباد می باشد. فاز 1 این تصفیه خانه با ظرفیت 160 لیتر در ثانیه همزمان با احداث سد در سال 1352 به بهره برداری رسید. پس از توسعه شهر و افزایش مصرف آب در شهر مدول دوم در سال 1369 با ظرفیت 170 لیتر در ثانیه با سیستم لاملا  و فیلترهای بسته اجرا گردید. در ادامه با افزایش روند توسعه و نیاز شهر مدول سوم تصفیه خانه مانند مدول دوم با ظرفیت 280 لیتر در ثانیه در سال 1381 به بهره برداری رسید و هم اکنون این 3 تصفیه خانه تامین کننده نیاز آبی شهر می باشد. در حال حاضر یک تصفیه خانه با ظرفیت 750 لیتر در ثانیه در حال ساخت می باشد که در آینده تمام نیاز های آبی شهر مهاباد را به صورت کامل پاسخگو خواهد بود.

تصفیه خانه  های آب ماکو:

در حال آب شهر ماکو و بازرگان توسط تصفیه خانه های شماره 1 و 2 شهر ماکو تامین می گردد. در زیر شمای کلی شهر ماکو، منبع تامین و تصفیه خانه های آب نمایش داده شده است.

تصفیه خانه آب شماره 1 ماکو:

این تصفیه خانه با ظرفیت 130 لیتر در ثانیه با فرایند لاملا و فیلتر های شنی بسته در سال 1377 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از طریق آبگیر احداث شده بر روی رودخانه زنگ مار تامین می گردد. در تصویر زیر موقعیت بخش های مختلف تصفیه خانه نشان داده شده است.

تصفیه خانه آب شماره 2 ماکو:

این تصفیه خانه در دو مدول هر یک به ظرفیت 220 لیتر در ثانیه با فرایند پولساتور و فیلتر های شنی ثقلی در سال 1388 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از طریق آبگیر احداث شده بر روی رودخانه زنگ مار، پس از عبور از رسوب گیر توسط ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه آب انتقال پیدا می کند.

تصفیه خانه آب پلدشت:

این تصفیه خانه با ظرفیت 75 لیتر در ثانیه در سال 1387 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از رودخانه ارس برداشت شده و پس از واحد رسوبگیر وارد فرایند تصفیه می گردد. آب تصفیه شده نیز توسط ایستگاه پمپاژ مستقر در تصفیه خانه به مخازن هوایی شهر انتقال یافته و پس از آن وارد شبکه توزیع می شود.

تصفیه خانه آب تکاب:

این تصفیه خانه در با ظرفیت 330 لیتر در ثانیه با فرایند پولساتور و فیلتر های شنی ثقلی در سال 1389 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از طریق سد ساروق تکاب تامین می گردد.

 

ارتباط با دفتر آب شهری

آدرس پست الکترونیکی : wateroffice@waww.ir

تلفن تماس با دفتر : 33450001-044 داخلی 411

آدرس : ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی -معاونت بهره برداری - دفتر آب شهری

طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام